Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Posted by in Wpisy, on 17 lutego 2017

Ostatni okres czasu to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku wyniosło 8,2 procenta, a jakieś spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z wyszukaniem dobrych pracowników.

Z pewnością sytuacja tego typu występuje w branżach technologicznych, tam już od paru lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to oni dyktują warunki. Lecz taka sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu może być korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla gospodarki, jaką może rozruszać odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają różne benefity, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w bieżącym roku liczba osób pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom wielu osób, technologiczny postęp i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na poziom bezrobocia. Hasła tego typu usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu pomimo wykorzystywania ogromnych ilości maszyn i urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują znikanie niektórych zawodów i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.