Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Posted by in Wpisy, on 17 lutego 2017

Opuszczanie pracy przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych firm, jak i społecznych instytucji. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do określonej ilości dni płaci je firma, a później obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom duże znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano liczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w ramach tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, pozwalających oszacować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Tym sposobem można będzie zacząć należyte działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że około 60 procent lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować narastające kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony stać się może przyczyną bardziej poważnych chorób. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść życie w stresujących warunkach. Efekty takiej sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.