Dofinansowanie na kursy menedżerskie

Posted by in Wpisy, on 12 listopada 2017


Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Fundusz Edukacyjny” do zaawansowanego etapu dopuszczono poniższe wnioski:

 • zbudowanie internetowej platformy artykułów reklamowych oraz interaktywnego magazynu o branży artykułów reklamowych – warsztaty z zarządzania projektem
 • wypracowanie mobilnej platformy dla podróżujących, wykorzystującej geolokalizację, udostępniającej informacje tworzone przez użytkowników w czasie rzeczywistym – szkolenia handlowe
 • Szkolenia Z Zarządzania Strategicznego w Poznaniu – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie platformy B2B dla PUH „unowocześnienie” Sebastian Serek – warsztaty z kreatywności
 • zbudowanie Portalu Samorzadowego NaszSamorządpl – szkolenia sprzedażowe
 • zbudowanie serwisu zdalnego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – szkolenia HR
 • zbudowanie telefonicznego serwisu, w którym model komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni – szkolenia pracownicze
 • progres konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i implementacja na rynek produktu Open Connect – szkolenia z przywództwa
 • zoptymalizowanie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej – szkolenia z przywództwa
 • Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska – treningi HR
 • automatyzacja procesu sprzedaży pomiędzy FDP a współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez platformę elektroniczną – szkolenia firmowe
 • Badania przemysłowe i rozwojowe nad implementacjam energooszczędnych pomp ciepła (292312-7390) – szkolenia z zarządzania projektem
 • PKWiU: 334023 – szkolenia ze stresu
 • Centrum badawczo-rozwojowe nowych procedury ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – warsztaty z komunikacji
 • nowoczesnych urządzeń mobilnych wykorzystujących wspracie hardwareowe – treningi z konfliktów
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnych usług inżynieryjno-montażowych – szkolenia z asertywności
 • Efektywny Pracownik Mobilny – szkolenia biznesowe