Granty Europejskie na kursy z zarządzania

Posted by in Wpisy, on 30 czerwca 2017


Informujemy że w ramach pogramu dotacyjnego „Opolski Fundusz Infrastrukturalny” do formalnego etapu dostały się tu wymienione programy:

 • stworzenie elektronicznej aplikacji do zdalnego świadczenia usługi controllingu oraz procesu bieżącego raportowania – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie cyfrowej platformy zarządzania procesem organizacji i promocji wydarzeń, rejestracji uczestników i narzędziowej sprzedaży e-biletów – warsztaty z kreatywności
 • Licencjonowane Szkolenia Z asertywności W Łodzi – szkolenia z asertywności
 • stworzenie platformy cyfrowej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących innowacyjne projekty – treningi pracownicze
 • stworzenie portalu społecznościowego EcoFacepl – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie serwisu OniOna w ramach portalu edukacyjnego – warsztaty negocjacyjne
 • zbudowanie serwisu z e-usługami dla branży edukacyjno-oświatowej w Polsce – szkolenia miekkie
 • przyrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie interaktywnych procesów biznesowych pomiędzy partnerami handlowymi – szkolenia z przywództwa
 • zwiększenie potencjału badawczego laboratorium zakładowego Wagonów Świdnica SA – treningi z komunikacji
 • AudioBox – zoptymalizowana platforma udostępniania cyfrowej oferty audio na urządzenia mobilne – szkolenia HR
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska struktura zdalna wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – szkolenia z przywództwa
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z uruchomieniem – szkolenia z delegowania
 • Budowa procesu przepływu danych pomiędzy firmą OMNIS a kooperantami wspierającego obsługę serwisową, wdrożeniową i handlową – szkolenia zamkniete
 • Budowa oraz promocja pierwszej na świecie platformy mobilnej umożliwiającej kompleksowe zagospodarowywanie przestrzeni zielonych – szkolenia ze stresu
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHRAKTERZE UDZIAŁOWYM – warsztaty HR
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię wyrobu farb proszkowych – szkolenia ze stresu
 • multimedialny model Wspierający Procesy Rekrutacyjne – szkolenia z konfliktów