Gry biznesowe – zagadnienia do pracy zaliczeniowej

Posted by in Wpisy, on 20 grudnia 2017


Potwierdzamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Doświadczalne dopuszcza się następujące książki do egzaminu:

  • symulacja zespołowa : „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007” oraz „Detekcja reklamy polskich szkół wyższych na podstawie druków ulotnych”
  • symulacja strategiczna : „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej” i „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych”
  • zabawa menedżerska : „Obraz współczesnej młodzieży polskiej i japońskiej na podstawie obserwowanych filmów” i Symulacje i „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza”
  • symulacja słownikowa – „Status osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym” i „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych”
  • gra kreatywna : „Feminizm w TVN Style” i „Wojna w Bośni i Hercegowinie widziana oczami dzieci i kobiet w latach 1992-1995”
  • symulacja słownikowa – „Kataryzm” oraz „Moim lasem są ludzie… Historia człowieka Czarnego Lądu na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • zabawa językowa – „Idea świętości prawosławia i katolicyzmu na podstawie Matki Bożej pierwszych żywotów świętych kobiet” i „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków”
  • symulacja decyzyjna : „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji” oraz „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu”
  • symulacja decyzyjna : „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni” oraz „Dzieci i młodociani w KL Auschwitz – Birkenau 1940-1945 jako obozowy filar społeczny”