Gry komunikacyjne – wykład prof. Kijowski

Posted by in Wpisy, on 5 stycznia 2018


Ćwiczenia z zarządzania – lista na szkolenia:

 • Ćwiczenia Na Szkolenia
 • 100 lat przewodnictwa turystycznego regionu krakowskiego
 • Symulacje biznesowe , dr B. Banaś
 • Dolny Śląsk – część niżowa
 • Jesteśmy w Krakowie

 • Symulacje z zarządzania , doc. G. Brzezina
 • Ocena biznesowa efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena biznesowa rezultatów zarządzania i wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Skanseny, muzea i zbiory etnograficzne w Polsce
 • Tatry
 • Liga Angielska
 • Baśnie z 1001 nocy: Ali Baba i czterdziestu rozbójników – *.* (11)
 • MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA I ŚRODOWISKOWA – Zbigniew Jethon (320)
 • Pulpecja – Małgorzata Musierowicz (1157)
 • Świat Zofii – JOSTEIN GAARDER (1707)
 • Śpiewać całą duszą – Jose Carreras (2336)
 • Zaklęcie losu – Mayer Alan Brenner (3193)
 • Cicha inwazja – Bob Shaw (3338)
 • Pornografia – Witold Gombrowicz (4502)
 • Spotkanie na Mimban – Alan Dean Foster (4882)
 • Kwintesencja bieli – Mariusz Wilga (5759)
 • U bram raju – Henryk Sienkiewicz (6062)
 • Życie Karola Wielkiego – Einhard (6881)

 • Symulacje biznesowe , mgr E. Biadacz