Gry kreatywne – zagadnienia do pracy magisterskiej

Posted by in Wpisy, on 19 lipca 2017


Ogłaszamy że na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Szkoleniowe proponuje się nizej wymienione opracowania do pracy dyplomowej:

  • zabawa zespołowa – „Komunikacja symboliczna i znaczenie kolorów na studium przypadku stroju Polek po 1989 roku” i „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce”
  • gra kreatywna : „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie” oraz „Potencjał turystyczno-rekreacyjny Zalewu Muchówka w Siedlcach”
  • symulacja biznesowa : „Figury Prometeusza i Syzyfa w literaturze egzystencjonalnej” i Symulacje Biznesowe oraz „Europejczycy i wielkie kultury Ameryki Łacińskiej w XV i XVI wieku”
  • zabawa strategiczna – „Inspiracje antyczne w początkach USA” i „Kultura stosów. Prześladowanie czarownic w Hiszpanii, Portugalii i Francji od XV w. do VIII wieku”
  • zabawa komunikacyjna – „Mogilno: współrzędne czasu historycznego przestrzeń geokulturowa” i „Wizerunek kobiet, mężczyzn i dziecka we współczesnej, polskiej reklamie telewizyjnej ”
  • symulacja edukacyjna – „Ekstremalne temperatury powietrza w Polsce południowo-wschodniej w latach 2006-2013” i „Motyw zbrodni w ocenianych utworach Fiodora Dostojewskiego”
  • gra strategiczna : „Kurdowie jako przykład przebudzenia świadomści zbiorowej w walce o własną autonomię w xx wieku” i „Dawnych Polaków podróże do Chin”
  • symulacja strategiczna : „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku” i „Mechanizmy reklamy. Analiza zjawisk hiperbolizacji, personifikacji i reizacji w reklamowych przekazach audiowizualnych na tle współczesnej refleksji nad społeczeństwem masowym”
  • gra edukacyjna – „Reklama i public relations na studium przypadku działalności sieci Hoteli Pietrak” oraz „Spotkanie z Innym – filozofia dialegu Ryszarda Kapucińskiego”