Gry strategiczne – wytyczne do pracy dyplomowej

Posted by in Wpisy, on 19 kwietnia 2017


Ogłaszamy że na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Szkoleniowe rekomendujemy poniższe książki do egzaminu:

  • symulacja językowa – „Lew Tołstoj i Polska” i „Komediowa twórczość Stanisława Barei”
  • symulacja słownikowa : „Dialog międzykulturowy w programach Unii Europejskiej. Teoria, a praktyka” i „Komunikacja rodziców z dziećmi w pierwszych miesiącach życia”
  • zabawa komunikacyjna – „Jacqres Lovis David a antyk i polityka” i Studenckie i Gry Decyzyjne i „Promocja marki Toyota za pośrednictwem internetu”
  • zabawa słownikowa – „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku” i „Wyszukiwanie, klasyfikacja i udostępnianie informacji w internecie – porównanie usług Google i Yahoo”
  • gra kreatywna : „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ” i „Opady atmosferyczne na Roztoczu”
  • zabawa zespołowa : „Celibat w kościele katolickim i kościele prawosławnym” oraz „Mass media i teroryzm”
  • gra decyzyjna : „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych” oraz „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych”
  • gra decyzyjna : „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie ocenianych pism” oraz „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • symulacja komunikacyjna – „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ” oraz „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ”