Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

Posted by in Wpisy, on 24 września 2016

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr KHW/47 4 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Priorytetu Spójności

Plan dyskusja w czasie spotkania zawiera następujące grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Audyt jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel na Gry Menedżerskie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej


 • Fundusz będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bolesławiecki oraz kłobucki

  Upoważnieni beneficjenci to: „WIZAMET” S.A., PAGED S.A., GZW Odbudowa i Tuning, Handel Rybą Mirosław Czaja, Spółdzielnia Mieszkaniowa CHOJNY , Telewizja Kablowa SATRA Sp. z o.o , BioInfoBank Spółka z ogranczoną odpowiedzialnością, Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., HORIZONT DANIEL LISIŃSKI, LfC Sp. z o.o., SCHWINN POLSKA , Trefl SA, Greek Trade Sp. z o.o., TITANUM , Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.