Opinie – trenerzy z komunikacji – Integra House

Posted by in Wpisy, on 9 grudnia 2017

Lista wygranych projektów w programie grantów Niemieckiego Grantu Innowacyjnego:

  • A8/Z/ZACHODNIOPOMORSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnych usług projektowych drogą do wzrostu konkurencyjności firmy, EDS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku przyznano subsydia na symulacje biznesowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje Akademia Przygoda – ma sprawdzone referecje.
  • 9/T/LUBUSKIE-, twórcza implementacja innowacji procesowej i produktowej sposobem na dalszy rozwój i wzmocnienie konkurencyjności firmy., IMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku przyznano finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia w instytucie ODiTK
  • E0/Z/LUBELSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie medycyny integracyjnej poprzez uruchomienie innowacyjnych usług w obszarze medycyny , Małgorzata Molenda Qimed. com, Dla tego aplikacji przyznano środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Integra Consulting
  • G3/P/MAZOWIECKIE-, Innowacyjny, mobilny system klimatyczny pobudzający naturalne mechanizmy przystosowawcze żywych organizmów., „WICHARY TECHNOLOGIES” , Dla tego projektu zatwierdzono środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Skała. Zalecane w fundacji GFKM
  • B7/F/DOLNOŚLĄSKIE-, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji produktowej w zakresie wykonywania dużych pudeł klapowych i przekładek., HMB ZAKŁAD MECHANICZNY MGR INŻ. HENRYK BARZYCKI, Dla tego projektu zaakceptowano środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia w fundacji Training Partners
  • G1/L/MAŁOPOLSKIE-, podniesienie konkurencyjności salonu poprzez unowocześnienie innowacyjnych technologii i usług., STACH KARINA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Avenhansen
  • 0/C/MAŁOPOLSKIE-, Innowacje kluczem do sukcesu, czyli wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów protetyki dentystycznej z zastosowaniem pięcioosiowego centrum frezarskiego CNC, MEDEOR-DENT, PRACOWNIA PROTETYCZNA KAZIMIERA LIDUK, Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Skała. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Certes
  • E4/U/OPOLSKIE-, wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług z zakresu sprzedaży i telemarketingu w oparciu o zaawansowane technologie przetwarzania danych, VICTORY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu przyznano subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie GFKM