Pomoc pieniężna na treningi menedżerskie

Posted by in Wpisy, on 13 lipca 2017


Informujemy że w ramach funduszu unijnego „Zachodniopomorski Fundusz Infrastrukturalny” do finalnego etapu zaakceptowano poniższe aplikacje:

 • zbudowanie zdalnej platformy artykułów reklamowych oraz interaktywnego magazynu o branży artykułów reklamowych – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie komplementarnego cyfrowego serwisu rodzinnego opartego o nowoczesne e-usługi – treningi z kreatywności
 • Wykłady Zarządzanie – szkolenia z delegowania
 • stworzenie przyszlościowej infrastruktury informatycznej umożliwiającej technologiczne przetwarzanie i wymianę zasobów pomiędzy użytkownikami zintegrowanego systemu – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu zdalnego, pośredniczącego w odzyskiwaniu części kwot, wydawanych przez internautów w transakcjach on-line – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie serwisu elektronicznego elektroniczny poradnik wnętrzarski – warsztaty ze stresu
 • stworzenie zautomatyzowanego systemu typu B2B w zakresie obsługi procesów handlowych – warsztaty z zarządzania projektem
 • wzrost konkurencyjności firmy Dental-S poprzez wdrożenie wzorów użytkowych urządzeń medycznych – szkolenia z przywództwa
 • zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego STOMIL SANOK SA – treningi zamkniete
 • ABC Learning – wypracowanie platformy e-learningowej do e-usługi przeprowadzania szkoleń i zarządzania nimi – treningi z zarządzania projektem
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska struktura komputerowa wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – warsztaty z asertywności
 • Bifalina, uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie PCT na metodę otrzymywania N-blokowanego peptydu – szkolenia sprzedażowe
 • Budowa centrum badawczo – rozwojowego nowych metodyki zasilania silników pojazdów mechanicznych – treningi menedżerskie
 • Budowa złożonego modelu CRM w zakresie zarządzania i dystrybucji certyfikatów kwalifikowanych MobiCert – treningi sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjej technologii nadruku Wet-Flex – treningi negocjacyjne
 • E-plan sposobem na realizację własnych planów – szkolenia ze stresu
 • E-integrator jako e-usługa dla firm informatycznych w zakresie – szkolenia z komunikacji