Scenki komunikacyjne – fundamenty teoretyczne do egzaminu

Posted by in Wpisy, on 26 marca 2017


Potwierdzamy że na kursie Trening Kreatywny i Gry Eksperymentalne rekomendujemy tu przedstawione zagadnienia do superwizji końcowej:

  • zabawa biznesowa – „Od miłości do nienawiści – Legia Warszawa jako fenomen społeczny” oraz „”Na ziemi syberyjskiej… ” (Wątek łagrowy w literaturze XX wieku”
  • symulacja biznesowa : „Wizerunek wampira w sztuce filmowej na przykładzie postaci Drakuli stworzonej przez Brama Stokera” oraz „Protest song w amerykańskiej muzyce rozrywkowej od lat sześdziesiątych do lat dziewiedziesiątych XX wieku”
  • gra decyzyjna : „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku” i Komunikacyjne Gry Strategiczne W Przemyśle oraz „Globalne problemy Afryki. Medioznawcze badanie zjawiska.”
  • zabawa strategiczna : „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na studium przypadku twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza” i „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji”
  • zabawa biznesowa : „Eurocentyzm a kształtowanie się europejskiej tożsamości na przełomie XIX i XX w.” i „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska”
  • gra kreatywna : „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej” oraz „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli”
  • zabawa strategiczna – „O funkcji pracy radiowej” oraz „Świety Wojciech i święty Kliment Ochrydzki jako prekursorzy kultury w Polsce, Macedonii oraz innych obszarach”
  • gra edukacyjna : „Klasztory prawosławne w Polsce” oraz „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera”
  • symulacja słownikowa – „Dziennik Wacława Niźyńskiego” i „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych w paśmie terahercowym”