Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

Posted by in Wpisy, on 17 czerwca 2017

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr XGE/85 1 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Trustu Społecznego

Agenda dyskusja w czasie panelu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Szczyrku
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Stopień poinformowania społeczeństwa o możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych


 • Program będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja dywanów i chodników
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Jelenia Góra oraz m. Krosno

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Highrich Electronics Co. Ltd, Opolskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Opolu S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjne „POLKON” Przyczepy, Naczepy, Konstrukcje Stalowe S.A., „LAGUNA BIS , PHU „Mar-SAT” , PRO-INTERNET Sp. z o.o. , BIMEX Anna Rogozińska Grażyna Nowak Spółka Jawna, FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski, JT Info Jacek Tobolski, MATMEDIA Kamil Matuszczak, TechnoBoard Sp. z o.o., Verona Products Professional , BELLISSIMA Spółka Cywilna Andrzej Dziadowicz, Andrzej Wencel, UniCo , Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.