Symulacje menedżerskie – materiały do zaliczenia

Posted by in Wpisy, on 16 sierpnia 2017


Ogłaszamy iż na studiach Trening Interpersonalny i Symulacje Eksperymentalne rekomendujemy następujące publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra językowa – „Walory krajoznawcze Białowieży” oraz „Serial jako skuteczna reklama”
  • gra edukacyjna – „Opracowanie metodyki pomiaru kontrastu obrazu interferencyjnego w układach czujników światłowodowych z lokalizacją miejsca zaburzenia” oraz „Komercyjne i antykomercyjne skutki oddziaływania zakazanej reklamy”
  • gra kreatywna – „Twórczość Fiodora Michałowicza Dostojewskiego w lustrze polskiej krytyki literackiej (Problematyka i poetyka postaci „Idiata”)” i Gry Negocjacyjne i „Świete drogi Europy”
  • zabawa językowa – „Elektrometeory i ich charakterystyka” i „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych”
  • symulacja decyzyjna : „Utopia mit czy marzenie? Wizja społeczeństwa utopijnego w twórczości ocenianych autorów” oraz „Recepcja sztuki antycznej w architekturze Gniezna od XVIII do XXI wieku”
  • symulacja lingwistyczna : „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza” i „Dziecko w Islamie. Synteza kulturowa”
  • gra biznesowa : „Tabu krwi” i „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku”
  • gra edukacyjna – „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji” oraz „Działania promocyjne kształtujące wizerunek miasta na studium przypadku Gniezna”
  • gra językowa : „Cechy klimatu Pomorza Zachodniego” oraz „Lubelszczyzna w różnych podziałach klimatycznych”