Wyjazdy integracyjne – Ogólnopolski Kurs

Posted by in Wpisy, on 8 marca 2018


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów bardzo dziękują w imieniu Rady Nadzoreczej za uwagę przeznaczoną na pomoc – podpisano: Ignacy Biel, patryk Czyszek, Segiusz Chachulski i Kuba Kamiński

 • obecne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych
 • Warszawski Warsztat Mentorów Korporacyjnych Eventy Integracyjne i Team Building
 • Kultura logiczna
 • Forum rachunkowości w SGH nr 2 – Audyt a rachunkowość. Obszary – techniki – konsekwencje
 • Prewencja i leczenie cukrzycy
 • Sympozjum Naukowe projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” pt. „Postęp badań z zakresu genetyki, hodowli a także biotechnologii zwierząt”
 • Epoka brązu a także wczesna epoka żelaza we wschodniej Słowenii . Drugie spotkanie: „Wytwórczość ceramiczna ludności kultury łużyckiej – miejscowe wzory i obce inspiracje; Zamość , IA UMCS
 • X Forum Kultury Słowa, pt.Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości
 • Studium Przypadku integracyjne „Cyfrowy zasób geodezyjny oraz kartograficzny województwa dolnośląskiego”
 • Śląska Inżynieria Biomedyczna
 • IV regionalna Konferencja Bioindykacyjna, Olsztyn, Polska
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna konferencja „pomoc materialna dla studentów a także doktorantów
 • Śląskie Studium Przypadku integracyjne Dydaktyczne nt. Idea globalnego jak również zrównoważonego szybkiego postępu w edukacji formalnej i nieformalnej
 • Inżynieria rolnicza w Słowacji na przełomie wieków konferencja z okazji 70-lecia Profesora Czesława Waszkiewicza