Audyt projektu – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

Posted by in Wpisy, on 17 grudnia 2017

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr MZB/33 7 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Europejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja podczas panelu zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele Na Kursy w Wiśle
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: chełmski oraz węgrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zhuhai Jinhui Gift-Souvenir Co. Ltd., Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Pasmanta” S.A.”, Auto-Center s.c., ALLMAT F.H.U. M. STĘPNIK, PAWALDiRH S.C. Montaż i Konserwacja Telewizji Satelitarnej i Kablowej , MARTON Sp. z o.o. , Altrex International Sp. z o.o., Ekodecor Kiersnowski i S-ka, HOLICON , Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM , PPUH LECH LECH ŚWIĄTEK, Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń Tabor M. Dybowski Spółka Jawna, Delta Optical G. Matosek H. Matosek Spółka Jawna, Grupa KK Kochanowski Spółka Jawna, Barłomiej Kasprzak Anna Łygas-Kasprzak prowadzący działaność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą PERFEKT-DENT s.c.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.