Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Posted by in Wpisy, on 17 lutego 2017

Nieobecność pracowników przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych pracodawców, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za czas choroby odpowiednie wynagrodzenie. Do określonej liczby dni będzie je wypłacał właściciel firmy, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami bardzo przydatna jest prewencja, z takich też powodów w tego typu działania angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać mogą dodatkowo z licznych narzędzi, które pozwolą zbadać zakres ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem można będzie zainicjować należyte działania naprawcze, a także wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Ocenia się, że około 60 procent zwolnień lekarskich jest rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Długotrwały stres może się bardzo negatywnie odbić na różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może przyczyną groźniejszych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają nawet świadomości, ile negatywnych skutków niesie dla nich życie w nieustannym stresie. Rezultaty takiej sytuacji będą się również odbijać na codziennym działaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.