Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

Posted by in Wpisy, on 7 października 2017

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr YZU/79 9 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Trustu Społecznego

Plan dyskusja podczas warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Ocena skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Treningi w Wiśle
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie efektywności w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy towarów
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łukowski oraz m. Radom

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OLZA” S.A., Cukrownia Środa Sp. z o.o., Spedycja Polska – SPEDPOL Sp. z o.o., Magic Maciej Kobarski, UPC Polska Sp. z o.o. , „AMP” , BBB5 sp. z o.o., Eco-Prime Sp. z o.o., GLOBAL POLLENA S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, Najlepsze wina , SEL Joanna Muszyńska, TrainingHub.com Sp. z o.o., ACQUITEC , GRUPA ALJEKA JERZY KACZOR, Auto-Drobot Jan Drobot i Synowie Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.