Scenki komunikacyjne – podstawy programowe do zaliczenia

Posted by in Wpisy, on 12 maja 2017


Informujemy iż na studiach Trening Kreatywny i Gry Szkoleniowe zalecamy tu przedstawione problemy do egzaminu:

  • symulacja kreatywna : „Opracowanie metodyki pomiaru kontrastu obrazu interferencyjnego w układach czujników światłowodowych z lokalizacją miejsca zaburzenia” oraz „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie”
  • symulacja kreatywna : „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne” oraz „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich”
  • gra komunikacyjna – „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku” i Symulacje Menedżerskie oraz „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni”
  • zabawa menedżerska – „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” oraz „Tabu narodzin i śmierci w powieści „Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly”
  • zabawa kreatywna – „Agresja w języku polityki” oraz „Obrachunki z narodowym socjalizmem w twórczości literackiej Guntera Grassa”
  • gra biznesowa : „Internetowy przekaz konfliktu społeczno-politycznego we współczesnych krajach arabskich” i „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki”
  • zabawa komunikacyjna – „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii” i „Średniowieczne dramatyzacje liturgiczne okresu Wielkiego Tygodnia w Polsce”
  • gra strategiczna : „Kulturowe i przyrodnicze walory turystyczne Podhala i Roztocza i ich wykorzystanie w organizacji kolonii letnich” i „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy”
  • symulacja biznesowa – „Jana Kochanowskiego pytania o sens egzystencji” i „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”