Symulacje biznesowe – zagadnienia do pracy zaliczeniowej

Posted by in Wpisy, on 18 listopada 2017


Ogłaszamy że na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe rekomenduje się następujące tezy do egzaminu:

  • symulacja zespołowa : „Program wymiany zagranicznej The Lifelorg Learning Programie Erasmus jako przykład spotkania wielu kultur” oraz „Wizerunek kobiet w polityce na modelu reklam wyborczych”
  • zabawa językowa – „Językowy obraz współczesnego wesela polskiego” i „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia”
  • gra menedżerska – „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego”” i Gry Strategiczne i „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie””
  • zabawa komunikacyjna : „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania” i „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000”
  • gra lingwistyczna – „Język środowiskowy wojskowych” oraz „Środki perswazji w reklamie telewizyjnej skierowanej do kobiet”
  • symulacja zespołowa : „Kres idei jugosłowiańskiej w perspektywie utworów obserwowanych pisarzy emigracyjnych” i „Liryka dekadencka i odrodzeńcza Leopolda Staffa na tle poezji młodopolskiego Lwowa literackiego”
  • symulacja edukacyjna : „Typy fabuł romansowych w najnowszej literaturze indyjskiej” i „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie tytułów)”
  • symulacja zespołowa : „Portrety kobiet w wybranych dramatach Gabrieli Zapolskiej” i „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”
  • zabawa menedżerska : „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na danych źródłowych z życia oraz twórczości pierwszych pisarzy epoki” oraz „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego”