Symulacje kreatywne – fundamenty teoretyczne do pracy zaliczeniowej

Posted by in Wpisy, on 16 lutego 2017


Zawiadamiamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne akceptuje się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra menedżerska : „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich” oraz „Kobiecość na podstawie wortali internetowych”
  • zabawa strategiczna : „Anglicyzm w prasie kobiecej na danych źródłowych z „Twojego Stylu”, „Gali”, „Cosmopolitan”, „Elie”” oraz „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku”
  • gra biznesowa : „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu” oraz Grupowe Gry Symulacyjne i „Komunikacja symboliczna i znaczenie kolorów na modelu stroju Polek po 1989 roku”
  • gra lingwistyczna : „W kręgu wierzeń pogańskich starożytnych Słowian” i „Holokaust oczyma dziecka”
  • gra komunikacyjna : „Dobra kłótnia, czyli o negocjacji w rodzinie” oraz „Pogrzeb w teologii prawosławnej i katolickiej”
  • zabawa lingwistyczna : „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek” oraz „Kongres w Berlinie jako punkt zwrotny w dziejach Półwyspu Bałkańskiego i ostatni etap wojny rosyjsko – tureckiej w latach 1877-1879”
  • symulacja menedżerska – „Kultura masowa i środki jej przekazu ” i „Seks i erotyka w reklamie”
  • gra menedżerska – „Klasztory prawosławne w Polsce” oraz „Czy literatura ma płeć? Postulaty Virginii Voolf dotyczące kwestii pisarstwa kobiet w eseju Własny Pokój”
  • zabawa komunikacyjna – „Literatura polska okresu II wojny światowej” oraz „Realizacja programu kulturalnego galeria regionalna (na przykladzie Dużej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie)”